Mindfulness: Umetnost života u sadašnjem trenutku

Da li ste se ikada zapitali zašto je toliko teško da budemo prisutni u sadašnjem trenutku? Zapitajte se iz kojeg razloga je teško da osvestimo svaki svoj pokret, emociju i razmišljanje. Odgovori na ova pitanja mogu da variraju u zavisnosti od gledišta s kojeg razmatrate ovo pitanje. Istina je da mnogi ljudi žive u prošlosti ili u budućnosti dok zapostavljaju vrednost i dragocenost sadašnjeg trenutka.

Kajanje zbog prošlosti, ponos na prethodne uspehe ili pak strepnja zbog budućnosti, iščekivanje negativnih ishoda ili s druge strane uveravanje samoga sebe da je nešto nemoguće. Većina će se indetifikovati sa ovakvim stavovima i pronaći sebe na veoma čudnom mestu gde je život u sadašnjosti u potpunosti zapostavljen, verovatno jer je to najteže, nosi najviše rizika ali sa druge strane i najviše ispunjava. Neminovno je da sadašnji trenuci postaju prošlost i da shvatimo da smo ih protraćili upravo zbog zaokupljenosti naše pažnje onim što dolazi. Da li vam se nekada desilo da postignete svoj cilj, a da ne znate kako ste došli do njega? Odgovor leži u manjku fokusa u sadašnjem trenutku, potpunoj odsutnosti iz realne stvarnosti.

Šta je to mindfulness?

Sama reč mindfulness ili “puni um” je tehnika koja se odnosi na potpunu prisutnost, odnosno, kada su um i telo potpuno ujedinjeni. Za mnoge, koji se po prvi put susretnu sa ovom tehnikom, misle da je njome jednostavno ovladati. Međutim, ljudski um je velika lutalica i praktično da najmanje vremena provodimo u realnom trenutku, sadašnjem momentu, dok često odlutamo ili u prošlost ili u sadašnjost. Zbog toga je neophodno da svoju svesnost živimo samo sada, u sadašnjem trenutku, svesni svih promena oko nas i u nama, trenutnih emocija, potreba i procesa koji se odigravaju. Koristeći mindfulness kao tehniku i redovno je primenjujući postajemo opušteniji u svom telu.

Naime, utemeljenjem u sadašnji trenutak, naš um prestaje sa lutanjem i bivamo svesniji sebe, svojih dela i kako se osećamo povodom njih. Krenite od svog disanja. Da bi živeli, neophodno je da udahnemo i izdahnemo svakog sekunda, koliko samo tu radnju mehanički radite, na osnovu pamćenja mišića, bez da se osvrćete na ostale stvari koje upražnjavate na isti način?

 

Život u sopstvenoj glavi

Mir sa samim sobom je prvi korak ka punom umu i potpunoj svesnosti. Um je zaista divno oruđe, ali život samo u sopstvenoj glavi može vas dovesti u poziciju da propustite izuzetno bitne trenuke u svom životu. Proživljavajući svaki trenutak svog života, odnosno, fokus na svaki događaj kroz mentalno sočivo može vas dovesti u tešku situaciju gde niste sposobni da uspostavite i održite zdrave odnose sa drugim ljudima, što vas dalje može odvesti u stanje anksioznosti i depresije. Fokusiranje isključivo na mentalne sposobnosti i život u glavi jedan je od načina da se borite sa teškom realnošću, koju mnogi koriste kao vrlo efikasan odbrambeni mehanizam. Međutim, isključivanje svega oko vas može vas dovesti do emocionalne otupelosti, bega od stvarnosti, derealizacije ili čak do hrončne anksioznosti praćene napadim panike. Ključ je u ravnoteži između uma i tela, u onoj zajedničkoj tački gde je vaše lično postojanje ukorenjeno u sadašnji trenutak.

Um i telo

Primetićete da mnoge telesne napetosti dolaze iz uma i emocija. U momentima intenzivnog stresa vaše telo manifestuje vaše mentalno zdravlje, ili još bitnije vaše trenutno mentalno stanje. Stoga, neophodno je da procenite i analizirate direktne i indirektne stresore iz vaše neposredne okoline.

Mnogi od ovih stresora ne moraju da budu iz vašeg okruženja, veliki broj dolazi iz vaše unutrašnjosti. Krenite sa preispitivanjem vaših navika, vaše ishrane, navika u kretanju i snu. Iako su ovo samo osnovne potrebe tela, na njih je neophodno obratiti najviše pažnje. Kada stvorite jasnu sliku o sebi, proširite svoje vidike na trenutnu životnu situaciju, zbog čega ste vi zapravo pod stresom i šta vi tačno govorite oo svojoj situaciji kada ste sami, a kako je opisujete drugim ljudima? Odgovori na ovakva i slična pitanja, vezana za konkretno vaš slučaj, trebalo bi da vam pomognu da postanete svesniji uzroka svojih stresova i kako se vi ophodite prema njima.

 

Utemeljenje u sadašnji trenutak, svesnost sadašnjeg trenutka, procesa koji se odvijaju u vama i kako se vi ophodite prema dražima iz okoline i onima koje dolaze direktno od vas su samo neki od kvaliteta mindfulness-a. Šansa koju sebi date da osetite svaki trenutak i prigrlite svaku svoju emociju su samo neki od načina da vam bude udobnije u sopstvenoj koži.

Slične objave